CITO entreetoets

Geplaatst op donderdag 3 september 2015

cito

In week 37 en 38 krijgen de kinderen de Cito entreetoets van groep 7. Hier is voor gekozen omdat de toetsdruk eind groep 7 al vrij hoog is. Het voordeel van afname begin groep 8 is dat de kinderen op deze manier een mooie nulmeting krijgen voor de rest van het jaar. De resultaten worden met het kind en ouders besproken in de maand oktober en aan de hand van deze resultaten zullen we met elkaar nieuwe leerdoelen gaan stellen.