Missie en visie

Missie

“School maken we samen”
Jarenlang is dit de missie van onze school geweest. Aangezien het onderwijs niet stilstaat hebben we met elkaar gekeken wat onze school nu maakt tot De Albatros. Wat zijn speerpunten waaraan we werken en hoe kijken we met het team aan tegen goed onderwijs. Uiteindelijk zijn het de nuances die zorgen voor een aangepaste missie.

In een plezierige, veilige leeromgeving op weg naar de toekomst

 

Visie

Waar staan we over 5 jaar? Waar willen we naartoe? Wat is belangrijk? Ook deze vragen blijven actueel inshutterstock_134482154-1400x500 het onderwijs. En dus ook op De Albatros. Er zijn steeds weer zaken die verbeterd of vervolmaakt kunnen worden. In dat kader zijn we dan ook bezig met het richten van onze blik op de toekomst.

Op de Albatros:

  1. Dragen de leerlingen verantwoordelijkheid voor hun leerproces en vorderingen
  2. Verlaten de leerlingen De Albatros met de hoogst mogelijke leerresultaten
  3. Verlaten de leerlingen De Albatros met een positief, reëel zelfbeeld en kunnen reflecteren op hun handelen
  4. Worden de leerlingen gestimuleerd tot een gezonde en actieve levensstijl