Groep 8

Taal

De volgende taalkundige onderwerpen zijn  aan bod gekomen in groep 8:

Gezegde
We zoeken het werkwoordelijke gezegde. Dat wil zeggen de persoonsvorm + de rest van de werkwoorden in de zin.

Onderwerp 
Wie (of wat) + gezegde

Lijdend voorwerp
Wat (of wie) + gezegde + onderwerp

Meewerkend voorwerp
Aan wie + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp?

Bepaling van tijd en plaats
Het zinsdeel dat antwoord geeft op de vraag wanneer of waar is de bepaling van tijd c.q. de bepaling van plaats.

Het maken van lijdende en bedrijvende zinnen
Door het volgen van een stappenplan kunnen de kinderen een bedrijvende zin omzetten in een lijdende zin.

Wederkerend voornaamwoord
Ik was me

Bezittelijk voornaamwoord
Mijn boek / m’n boek (me boek = fout!)

Aanwijzend voornaamwoord
Haar stoel

Persoonlijk voornaamwoord
Ik, jij, u, enz.


Engels

De kinderen kunnen hun woordlijsten bij de methode oefenen door met hun eigen account op http://www.wrts.nl, de woordlijsten van mij over te nemen. Deze staan op www.wrts.nl/woordjesengelsalbatros


Werkwoordspelling

Wekelijks krijgen de kinderen een blad met werkwoordspelling mee.  Hieronder vindt u het stappenplan dat de kinderen daarbij kunnen gebruiken. Eén exemplaar heb ik uitgeprint aan de kinderen al meegegeven. Zijn zij dit exemplaar kwijt dan kunnen ze de documenten hieronder gaan gebruiken.

Stroomschema tegenwoordige tijd (tt)
Stroomschema verleden tijd (vt)


Rekenen

Vaak krijg ik de vraag hoe het delen tegenwoordig gaat. Het is behoorlijk anders dan de staartdeling van vroeger. De kinderen leren nu het antwoord te achterhalen door herhaald aftrekken. Wat dat betekent, maakt onderstaand document hopelijk duidelijk.

Deelsommen bovenbouw