SchOOLwiki

zoekopdracht

Algemene doelstelling

Het onderwijs op De Albatros richt zich op:

  • de emotionele ontwikkeling;
  • de cognitieve ontwikkeling;
  • het ontwikkelen van creativiteit;
  • het verwerven van sociale vaardigheden;
  • het verwerven van lichamelijke vaardigheden;
  • het verwerven van culturele vaardigheden;
  • de ontwikkeling van waarden en normen;
  • respect voor een ieders (levensbeschouwelijke) achtergrond;

Deze doelen zijn gericht op de werving van kennis, inzicht, vaardigheid en houdingen.

Deze doelen zijn verweven met elkaar. De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de Wet op het Basisonderwijs vindt u in deze doelen terug. Voor ons zijn alle onderdelen van de Wet op Primair Onderwijs van fundamenteel belang