SchOOLwiki

zoekopdracht

Basisschool

In de Wet Primair Onderwijs is vastgesteld waaraan onze school moet voldoen, te weten:

  • De school heeft een doorgaande pedagogische en didactische lijn.
  • De leerstofinhoud voldoet aan het principe van doorgaande leerlijnen, de kerndoelen/referentie niveaus die door het ministerie van onderwijs beschreven zijn.
  • Het omgaan met de verschillen tussen kinderen behoort tot de primaire verantwoordelijkheid van de leerkracht die het kind dagelijks begeleidt