SchOOLwiki

zoekopdracht

Begrijpend lezen

In groep 3 gebruiken de leerlingen Humpie Dumpie begrijpend lezen.

Vanaf januari gebruiken deze leerlingen deze methode om vertrouwd te raken met het fenomeen begrijpend lezen.

 Voor het begrijpend lezen maken we vanaf het schooljaar 2008-2009 gebruik van de nieuwe methode Goed Gelezen begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan de kerndoelen.

Een keer per week maken de leerlingen middels directe instructie een boekles met gedifferentieerde verwerking. De leerkrachten van de onderbouw ondersteunen de leerkrachten van de bovenbouw tijdens deze boeklessen. Op deze manier kunnen we de instructie groepen zo klein mogelijk houden. Daarnaast maken de leerlingen uit deze groepen één keer per week een individuele bakles waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in niveau en tempo. Kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen één keer per week voorafgaand aan de boekles een extra les aangeboden.(pre-teaching)

De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan daarnaast één keer per week aan de slag met opdrachten bij Nieuwsbegrip een methode die aansluit op actuele gebeurtenissen . Er wordt extra aandacht geschonken aan het aanleren van de leesstrategieën.

Verder voorziet onze schoolbibliotheek de leerlingen van uitdagende boeken op niveau waarin zelfstandig gelezen wordt. Ook lenen wij collecties bij de bibliotheek.