SchOOLwiki

zoekopdracht

Besluitvorming doubleren groep 3 t/m 8

Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in overleg met ouders/verzorgers, groepsleerkracht, team en directie wordt genomen. De school is hierin eindverantwoordelijke.

Argumenten die de school aanleiding geven doubleren te overwegen:

  • voor groep 3: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 5 maanden of meer op de onderdelen spelling en lezen en/of 8 maanden of meer achterstand op het onderdeel rekenen/wiskunde.
  • voor groep 4 t/m 8: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 8 maanden of meer op tenminste twee van de volgende onderdelen, waarvan op één onderdeel een aantoonbare achterstand van tenminste 10 maanden.
  1. lezen (DMT)
  2. spelling
  3. rekenen/wiskunde
  4. begrijpend lezen
  • er is sprake van een sociaal-emotionele achterstand
  • binnen de organisatie is aantoonbaar speciale leerling zorg aangeboden (zie leerling dossier: groepsplannen, handelingsplannen, besproken in de groepsbesprekingen met de IB-er, de leerling besprekingen en in de bouwvergaderingen). Ondanks deze zorg blijkt doorstromen naar het volgende leerjaar niet verantwoord.