SchOOLwiki

zoekopdracht

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van groep 1 tot en met 8  krijgen op dinsdagochtend, donderdag  en/of vrijdagochtend bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Bewegen.  Tijdens het gymmen, dragen de leerlingen eenvoudige sportkleding. Hetzij met of zonder gymschoenen. (geen zwarte zolen i.v.m. streepvorming op de vloer) Na afloop van elke gymles is douchen verplicht vanaf groep 3. De leerlingen nemen dus ook een handdoek mee. Indien er om medische redenen een keer niet gedoucht mag worden moet dit schriftelijk door ouders /verzorgers meegedeeld worden aan de groepsleerkracht. Leerlingen die wegens omstandig heden niet mee mogen gymmen of geen gymkleding bij zich hebben blijven tijdens de gymlessen op school.
Van kinderen wordt verwacht dat zij vlot douchen en zich rustig en respectvol gedragen. De groepsleerkrachten houden toezicht op de gang van zaken.

Wij verzoeken de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 hun zoon/dochter naar de gymzaal te brengen wanneer zij het eerste uur gymmen en bij de gymzaal op te halen wanneer zij het laatste uur gymmen zodat u uw zoon of dochter kan helpen bij het omkleden.

Sport en spel

De groepen 1 t/m 4 hebben ieder jaar een spelletjesdag. Ieder jaar doen we mee aan de sport/survival dagen voor de groepen 5 t/m 8.  Ook lopen de leerlingen wanneer zij dat willen ieder jaar onder verantwoordelijkheid van ouders in schoolverband de avond vierdaagse. De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen vijf kilometer de leerlingen van 5 t/m 8 lopen tien kilometer. Ieder jaar kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 wanneer er genoeg belangstelling voor is deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi. De leerlingen van groep 3 t/m 6 kunnen deelnemen aan het schoolkorfbaltoernooi.