SchOOLwiki

zoekopdracht

De schoollocatie

Onze school is een openbare basisschool in de wijk Kogge in de gemeente Lelystad. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot rond de twaalf jaar zijn welkom op onze school, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond.

De Kogge is een wat oudere wijk met voorheen alleen huurwoningen die de laatste jaren te koop zijn aangeboden. Veel jonge gezinnen grijpen de kans aan om, wanneer de zittende bewoners vertrekken, in deze kindvriendelijke wijk, een woning te kopen.

De Albatros is een school met ongeveer 220 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De leerlingen uit de verschillende groepen kennen elkaar goed en er is veel onderling contact tussen de leerlingen uit diverse groepen. Het begrip “onze school” is daarom op De Albatros sterk aanwezig. De school bestaat dit schooljaar 40 jaar.  De leerlingen van De Albatros zijn over het algemeen afkomstig uit de wijken Kogge, Kempenaar, Punter, Gondel,  Jol,  Stadseiland, Kuststrook, Karveel, en Galjoen. De school is goed bereikbaar vanuit de verschillende wijken. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestegen.