SchOOLwiki

zoekopdracht

Doelen van kwaliteitszorg

De doelen van onze kwaliteitszorg zijn

  • zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden als leiderschap, personeelsmanagement, beleidsvorming, middelen, processen, alsook de productkant (resultaatgebieden als waardering door doelgroepen, leeropbrengsten, uitstroomcijfers en bedrijfsresultaten
  • ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft (borgen)
  • planmatig verbeteren indien de kwaliteit niet goed genoeg is.

Belangrijk vinden we dat het team zich zelf verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene in de school wordt gedragen. Dit betekent dat op basis van analyse van kwaliteitsgegevens conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op leerkracht- en schoolniveau.

 Vanzelfsprekend werken wij in onze school naar een bepaalde kwaliteit toe.

Het is ons streven dat alle kinderen, na het bezoeken van onze school, zodanig uitstromen dat iedereen op de juiste plek in het Voortgezet Onderwijs terecht komt.