SchOOLwiki

zoekopdracht

Doorstroming

Het percentage zittenblijvers op De Albatros (inclusief verlenging van de kleuterperiode) ligt niet hoger dan verwacht mag worden. Doorverwijzingen naar speciaal onderwijs vinden alleen dan plaats wanneer wij na een heel proces van extra hulp, gedegen onderzoek door externe instanties, veel overleg met externe instanties en ouders, een leerling niet meer hetgeen kunnen bieden dat deze leerling nodig heeft en dus handelingsverlegen zijn. Deze doorverwijzingen vinden echter zelden plaats. Dat wil niet zeggen dat wij geen moeilijk lerende kinderen hebben maar dat wij tot op heden in staat zijn deze leerlingen binnen school te begeleiden.