SchOOLwiki

zoekopdracht

Engels

Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs krijgen onze leerlingen in groep 5 en 6 één keer per twee weken Engels en in de groepen 7 en 8 één keer per week Engels. We maken gebruik van de methode Take It Easy van uitgeverij Thieme Meulenhof.

De methode voldoet aan de kerndoelen/referentiedoelen. De lessen van Take it easy hebben een vaste structuur. De leerlingen maken kennis met een thema via een filmpje of lied. Take it easy biedt luister- en spreekopdrachten aan in de vorm van een dialoog, cartoon, spel of ‘totaal physical response’ activiteit. Take it easy is geschikt voor gebruik op het digibord. En behalve de lesstof is er ook een native speaker die de rol van docent op zich neemt. De stof wordt concentrisch aangeboden. De thema’s zijn tamelijk standaard, maar sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen:
O.a. vrije tijd, hobby’s, eten en drinken en woonomgeving.  Iedere serie van  vijf lessen is opgebouwd op dezelfde manier:  twee lessen receptief, twee lessen productief en voor groep 7/8 één les taalportfolio. Iedere les begint met een introductie van  ongeveer tien minuten. Die bestaat uit een inleiding van de  digi-juf /meester – deze vertelt iets over  het thema – en een oefening uit het werkboek. Daarna komt de kern van de les met meerdere inputs. Dit deel duurt een half uur en bevat verschillende vaardigheden, die allemaal gepaard gaan met oefeningen uit het werkboek. De afsluiting is een taalspel van ongeveer tien minuten.