SchOOLwiki

zoekopdracht

Geschiedenis

Op de Albatros gebruiken we hiervoor de methode Brandaan.  Brandaan heeft een thematische opbouw. De tijdvakken 1 t/m 5 worden aangeboden in groep 5 en vervolgens herhaald en verdiept in groep 7. Datzelfde gebeurt met de tijdvakken 6 t/m 10 in groep 6 en 8. Personen en historische gebeurtenissen leren kinderen in gestructureerde en overzichtelijke manier in de tijd te plaatsen. De tijdbalk op elke pagina van het werk- en lesboek dient als hulpmiddel en bij elk thema wordt gestart met vragen over de namen en iconen van het te behandelen tijdvak. Brandaan neemt als hoofdrolspeler de leerlingen mee op avontuur en maakt door zijn verhalen de lesstof extra betekenisvol. Kinderen worden betrokken door verhalen, illustraties, foto’s en strips. De software voor het digibord wordt ook ingezet worden als visuele ondersteuning. Met de leerlingensoftware kan een leerling snel informatie zoeken in een veilige, afgebakende omgeving. Met de aanvullende bakkaarten is er ruimte voor leerstijldifferentiatie en samenwerkend leren.

Structuur
Voor groep 5 t/m 8 zijn er 5 thema’s per jaar die bestaan uit 5 lessen. Binnen 25 weken worden alle kerndoelen gehaald, inclusief herhaling en toetsing. Elke les duurt 50 minuten. De eerste 3 lessen van een thema zijn voor een stapsgewijze kennisopbouw, les 4 voor herhaling/ verdieping/ verrijking en les 5 voor toetsing en themaverhalen. Elke les telt 4 stappen in het lesboek en 4 stappen in het werkboek. Elke stap beslaat 1 pagina. Samenvattingen staan in stripvorm en met ‘dit weet ik nu’ kunnen kinderen controleren of ze de lesstof hebben begrepen.

Voor groep 3/4 is er een wereldoriëntatiepakket met de naam Naut, Meander en Brandaan. De onderwerpen uit de 3 vakken komen geïntegreerd aan bod, waarbij de combinatie van leren en spelen centraal staat. De leerlingen werken in groep 3 zelfstandig met het Leer-doeboek, wat ze vervolgens meenemen naar groep 4. Groep 3 heeft 3 thema’s van 3 lessen, groep 4 heeft 5 thema’s van 3 lessen. Elke les duurt hierbij 35 minuten.

Differentiatie
Binnen Brandaan kan er gedifferentieerd worden naar tempo, niveau en leerstijl. Bij elke les in het werkboek staan 2 extra opdrachten voor de snelle leerling. De extra opdrachten zijn vaak open van karakter waarvoor wat meer inzicht nodig is.  Met hulp van de bakkaarten wordt er gedifferentieerd op leerstijl. De opdrachten zijn gemaakt volgens de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. Een kaart behandelt meestal de interpersoonlijke of intra persoonlijke leerstijl plus een leerstijl zoals taal of muziek.

Evaluatie/ registratie
Elk thema sluit af met een toets die inzicht geeft in de leerprestaties van de leerlingen. De toets bevat 10 gesloten vragen en 2 open vragen. Als voorbereiding op de toets kan de samenvatting worden gebruikt. De samenvatting bevat de tekstblokken van “Dit weet ik nu” die bij de lessen van het thema staan.