SchOOLwiki

zoekopdracht

Het werken in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt en gespeeld in hoeken, aan tafels aan tafels, in de hal en op het plein. Jongste kleuters zitten in groep 1 en oudste kleuters zitten op de Albatros in groep 2.

Omdat kinderen op school komen als ze vier jaar worden, is er het hele jaar een instroom van nieuwe kleuters in deze groep.

Het onderwijs aan kleuters is anders dan het onderwijs in de hogere groepen. Voor een goede ontwikkeling zijn in de kleuterperiode drie basisvoorwaarden noodzakelijk. Daarbij denken we aan nieuwsgierigheid, emotionele vrijheid en zelfvertrouwen.

Kleuters leren voornamelijk op een spelgerichte manier. In hun spel leren ze bijvoorbeeld de kleuren, de getallen enzovoorts. Vandaar dat spel een belangrijke kleuteractiviteit is. De leerkrachten spelen een actieve rol bij het aanbieden en de begeleiding van de spelactiviteiten, waarbij veel ruimte gegeven wordt aan het eigen initiatief van de kinderen. Vanuit het spel wordt de wereld verkend, het voorstellingsvermogen en de creativiteit bevorderd en leren de kinderen samen spelen en werken. In grote lijnen zou het onderwijsaanbod groep 1 en 2 kunnen worden onderverdeeld in de volgende vijf onderdelen:

  • Spel en beweging
  • Taal- en rekenwerkjes
  • werken met ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels en constructiemateriaal
  • thema’s en projecten (herfst, Sinterklaas, enz.)
  • kringactiviteiten (muziek, voorlezen, expressie).

Naast de bovengenoemde activiteiten geldt dat oudere kleuters steeds meer belangstelling krijgen voor cijfers en letters.