SchOOLwiki

zoekopdracht

Kleutergroep verlenging

De najaar kinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 1/2 jaar in de kleuterklas verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen (fonologisch bewustzijn, opbouwen van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal). In het dossier van deze leerlingen wordt dit schriftelijk vastgelegd in een handelingsplan.

Contact met ouders
Wanneer er sprake is van verlenging van het kleuteronderwijs, stellen we de argumenten op schrift. Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de ouders wordt eveneens vermeld. Het verslag/advies wordt door de school aan de ouders uitgereikt.