SchOOLwiki

zoekopdracht

Kunstzinnige vorming

Dit omvat o.a. de vakken: handvaardigheid, muziek, drama en tekenen.

Onze doelen hierbij zijn o.a.:

  • Kinderen in aanraking laten komen met verschillende vormen van cultuur/kunst;
  • Zorgen dat ingeroosterde tijd ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het betreffende vak;
  • We voldoen aan de kerndoelen;
  • Het creacircuit optimaliseren.

Voor het vak handvaardigheid hebben we een aantal jaar geleden gekozen voor de creamiddag. Door de hele school wordt er gedurende vier weken in groepen gewerkt met verschillende materialen gekoppeld aan een thema. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 werken samen in verschillende groepjes aan de opdrachten.

Er is ook een cultureel beleidsplan geschreven waarin wij hebben beschreven hoe wij de komende jaren met de verschillende onderdelen van dit kerndoel aan het werk zullen gaan.
Twee keer per jaar wordt er een musical opgevoerd door leerlingen van onze school.
Minstens één keer per jaar gaan de leerlingen van De Albatros naar een voorstelling in De Kubus. Ook bestaat er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een museum en naar de bioscoop te gaan om daar met de groep en andere leerlingen van andere scholen naar een klassenfilm te kijken. Het wel of niet ergens naar toe gaan heeft mede te maken met het aanbod dat de diverse instanties ons bieden en het vakgebied dat wij dit schooljaar als speerpunt hebben gekozen. Blijft in ieder geval staan dat we minstens één keer per jaar een cultureel uitstapje maken. De verschillende methoden die wij gebruiken op De Albatros sluiten goed op elkaar aan. We hebben de methoden zo goed als kon afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.