SchOOLwiki

zoekopdracht

Leerprestaties

Na de basisschool moet een kind naar die vorm van onderwijs gaan, waar het, het meest geschikt voor is. De Albatros zorgt hiervoor door:

  • het werken met methoden die uitgaan van doorlopende leerlijnen, die voldoen aan de kerndoelen, die inspelen op de referentieniveaus en het werken met de juiste materialen;
  • het volgen van scholing door leerkrachten en directie;
  • het werken volgens de 1 zorgroute (3 instructie niveaus, groepsplannen, groepsoverzichten, ontwikkelingsperspectief);
  • het voortdurend positief stimuleren van het kind;
  • het hebben van hoge verwachtingen van het kind;
  • het nauwkeurig volgen van de vorderingen van elk kind (zowel de methoden gebonden toetsen als de methoden onafhankelijk toetsen (LOVS), sociaal emotionele ontwikkeling (SCOL);
  • het mede verantwoordelijk maken van kinderen en ouders voor het ontwikkelingsproces van de leerlingen (datamuren, leerling portfolio, leerling-ouder-leerkrachtgesprekken);

 

Aan het eind van de basisschool nemen de leerlingen uit groep 8 deel aan de CITO eindtoets.