SchOOLwiki

zoekopdracht

Lesuren

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520 uur. Leerlingen in
de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren
(bovenbouw) is dit 4.000 uur.