SchOOLwiki

zoekopdracht

Medezeggenschapsraad

De MR praat mee over alles wat er op school gebeurt, heeft u vragen over bepaalde zaken dan kunt u met een van hen contact opnemen. De MR bestaat uit:

Coby Doeksen     (personeelsgeleding)

Mirna Roelofsen     (personeelsgeleding)

Jacqueline Nobel     (personeelsgeleding)

Kim Punt     (oudergeleding)

Arjan Kooijinga     (oudergeleding)

Martin Hagendijk     (oudergeleding )