SchOOLwiki

zoekopdracht

Missie

De Albatros is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: ”goed onderwijs voor alle kinderen”

Kernelementen (in de aanpak) van onze school waar wij naar streven, zijn:

  • bieden van duidelijke structuren;
  • Educatief partnerschap (het verstevigen van de samenwerking met ouders en de betrokkenheid van ouders);
  • een veilige sfeer, respect en aandacht voor ieders eigenheid, wederzijds vertrouwen (zowel naar kinderen, ouders als collega’s);
  • zorg op maat voor leerlingen met een daarbij passend up to date leerlingvolgsysteem;
  • kinderen die worden uitgedaagd om tot optimale prestaties te komen, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en kwaliteiten;
  • een attractieve, uitdagende leeromgeving;
  • een verzorgde sfeervolle school en omgeving;
  • een enthousiast team, dat bereid is “up to date” te blijven en het beste uit zich zelf te halen(o.a. door scholing)