SchOOLwiki

zoekopdracht

Natuur en Techniek

Voor ons natuur- en techniekonderwijs gebruiken we  in de groepen 5 tot en met 8 de methode “In Vogelvlucht.”  Deze methode combineert natuur, techniek, milieu en gezond & redzaam gedrag in één methode. Met In Vogelvlucht zoeken kinderen antwoorden op vragen die hen bezighouden. Daarbij zijn ze niet alleen actief bezig met kennis verwerven, ze leren zich ook een mening te vormen. Deze methode voldoet aan de kerndoelen.

De leerlingen van groep 1 t/m 4 maken gebruik van verschillende school tv programma’s: zandkasteel, aap-poot-pies, huisje-boompje beestje en nieuws uit de natuur.

Daarnaast nemen al onze groepen deel aan natuurexcursies en  bezoeken we musea en/of tentoonstellingen en organiseren we minimaal 1 keer per jaar een techniekweek waarbij een thema centraal staat. Op deze website staan diverse filmpjes van een dergelijke techniekweek.