SchOOLwiki

zoekopdracht

Inschrijven nieuwe leerling(en)

Ouders die zich oriënteren op een school of die toekomstige 4 jarigen willen komen inschrijven worden in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met de directie en met de toekomstige groepsleerkracht. Daarnaast kunnen de ouders een kijkje nemen binnen de school tijdens de lesuren. Wanneer u besluit dat uw zoon of dochter op de leeftijd van vier jaar bij ons op school zal komen dan kunt u hem of haar inschrijven.

Het inschrijfformulier kunt u op school ophalen, thuis invullen en weer op school inleveren.  Na inschrijving en wanneer uw zoon of dochter 3 jaar en 10 maanden oud is, mag hij of zij vijf dagdelen meedraaien in hun toekomstige groep, zodat uw kind kan wennen aan de nieuwe situatie. Dit in overleg met de groepsleerkracht. Na zes weken onderwijs op De Albatros zal de groepsleerkracht u uitnodigen voor een informatief gesprek.

Bij inschrijving van leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen wordt naast het gesprek met de directie en de schriftelijke informatie uit de schoolgids de toekomstige leerling de gelegenheid geboden om twee dagdelen (een dag) in zijn/haar toekomstige groep mee te draaien. Verder neemt de directie van De Albatros contact op met de school van herkomst voor aanvullende informatie zodat een eventuele overstap zonder al te grote problemen kan verlopen. Zodra wij het onderwijskundig rapport van de school van herkomst hebben ontvangen neemt de groepsleerkracht indien nodig contact op met deze school.

Procedure bij aanmelding van een leerling met een speciale hulpvraag.  Wij denken hierbij aan:

  • Een leerling met een speciale hulpvraag (ook wel leerling met een rugzak genoemd)
  • Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband WSNS
  • Een leerling die teruggeplaatst wordt van een speciale school voor basisonderwijs.
  • Bij aanmelding zal de school een aantal onderwijskundige vragen stellen betreffende het kind. Vervolgens gaan wij na of wij in staat zijn het kind goed onderwijs te bieden. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school staan centraal bij het beantwoorden van deze vraag. Bij het besluit tot toelating of weigering is er altijd sprake van een teambesluit.