SchOOLwiki

zoekopdracht

Opbrengsten – reflectie

Vanaf groep 1 proberen wij onze leerlingen te leren om  mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Na afloop van elke taak reflecteren kinderen op eigen werk. Zowel het proces als het resultaat worden hierin meegenomen. Wanneer leerlingen tevreden zijn beoordelen zij hun werk met de kleurcodering groen, vonden ze het niet goed maar ook niet slecht dan is het oranje en zijn zij niet tevreden of vonden zij het heel moeilijk dan wordt het rood. Aan de hand van deze reflectie gaat de leerkracht met de leerling in gesprek. Dit gesprek filtert leerlingen die zichzelf of te streng beoordelen of juist te oppervlakkig en zorgt tevens voor een handreiking voor een volgende opdracht.