SchOOLwiki

zoekopdracht

Organisatie en inhoud van het onderwijs

We werken op onze school met moderne programma’s en methoden. Ook de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd.

Het leerstofaanbod op onze school bereidt de leerlingen goed voor en is dekkend voor de kerndoelen. Het leerstofaanbod vertoond een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. De ideeën van adaptief onderwijs, effectieve instructie en het zelfstandig werken zijn uitgangspunten hierbij. Voor de tijd die we aan verschillende vak- en vormingsgebieden besteden, voldoen we aan de wettelijke eisen. Deze staan aangegeven in het rooster.

 

De vakken waarin op onze school van groep 1 tot en met groep 8 worden lesgegeven zijn:

Lezen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Taal
Engels
Rekenen
Schrijven
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur en Techniek
Verkeer
Sociaal Emotionele Vorming
Burgerschap
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs
Studievaardigheden