SchOOLwiki

zoekopdracht

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage graag vóór 01 december overmaken op nummer NL.38 INGB 004089438 t.n.v. Medezeggenschapsraad De Albatros:. Eerste kind € 25.00, vanaf het derde kind € 12,50. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering van de MR. Wanneer op 01 november geen bijdrage is ontvangen, kan uw kind niet deelnemen aan de decemberfeesten. Kinderen, die na 31-12-2014 op school komen betalen € 12,50 Mocht er met de betaling een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.