SchOOLwiki

zoekopdracht

Overgang naar het voortgezet onderwijs (VO)

Na meestal acht jaar basisschool, gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
Aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht van groep 8 tijdens de informatie avond informatie over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aan de ouders. Eind oktober/begin november krijgen de ouders de gelegenheid om zich te oriënteren tijdens de informatieavond van het voortgezet onderwijs. Tevens is er in oktober/begin november een individueel gesprek over de prestaties en de resultaten van de leerlingen op dat moment. In januari zijn er openhuisavonden van het voortgezet onderwijs. Er wordt gesproken over de keuze van de school voor het voortgezet onderwijs. Begin februari, maken de leerlingen de Cito-eindtoets. De leerlingen en hun ouders maken een definitieve keuze en ongeveer half februari volgt dan de inschrijving. De leerkracht van groep 8 levert informatie aan voor het voortgezet onderwijs middels Digidoor.

Daarna worden de schoolverlatersrapporten en de resultaten van de Cito-eindtoets door de leerkracht van groep 8 met de ouders besproken. Na ondertekening van dit rapport door de ouders wordt dit rapport opgestuurd naar de desbetreffende scholen voor het voortgezet onderwijs. Hierna volgt een gesprek van de leerkracht van groep 8 met een afgevaardigde vanuit het voortgezet onderwijs (meestal de orthopedagoog), over de ingeschreven leerlingen. Als de leerling ongeveer twee maanden op het voortgezet onderwijs zit volgt er een laatste gesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de mentoren van de leerlingen. Hier bespreekt men de ervaringen en worden eventuele vragen beantwoord.

De leerlingen worden zoals u hierboven heeft kunnen lezen in overleg na groep 8 meestal geplaatst in het regulier voortgezet onderwijs. Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Middelbaar Beroepsonderwijs diploma, kan Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Als uw kind meer of extra zorg behoeft en uw kind onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs, kan het worden aangemeld bij het Speciaal Voortgezet Onderwijs. (SVO) Voor toelating naar beide vormen bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit geldt voor uw kind, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd.