SchOOLwiki

zoekopdracht

Plustijd

Ook komend schooljaar zullen we meedoen met Plustijd. Dit programma, gesubsidieerd door de gemeente Lelystad, helpt kinderen op een projectmatige manier leren om te leren, voorziet in extra uitbreiding van de woordenschat of andere zaken waar de specifieke kinderen behoefte aan hebben. Plustijd is bedoeld voor kinderen die geen achterstand op of sociaal of leergebied hebben, maar door hun thuissituatie een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om op een hoger niveau uit te komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan ouders die tweetalig zijn of bijvoorbeeld door hun vooropleiding hun kinderen niet (meer) kunnen helpen met huiswerk.