SchOOLwiki

zoekopdracht

Scholing

Om een school goed te ontwikkelen is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan teamscholing en begeleiding van teamleden. Wij hechten grote waarde aan een goede doorgaande onderwijslijn binnen de school. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat groepsleerkrachten met elkaar en van elkaar leren en met elkaar bepalen hoe ze aan die dagelijkse praktijk vorm willen geven. Dat doen we door regelmatig na schooltijd met elkaar te vergaderen en soms gebeurt dit tijdens een studiedag. Ook volgen leerkrachten elk jaar individueel of in teamverband één of meerdere cursussen en/of opleidingen. Deze cursussen of opleidingen vinden meestal plaats na schooltijd, in de avonduren, op een woensdagmiddag of op een zaterdag. Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor het volgen van een cursus of een opleiding tijdens schooluren afwezig zijn. In dat geval wordt er, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Soms volgt het hele team onder schooltijd een cursus en dan hebben de leerlingen een dag of dagdeel vrij. Wij noemen dat een studiedag.

Deze studiedagen worden in de schoolgids en anders in een nieuwsbrief bekend gemaakt zodra wij de data weten.

Startende leerkrachten worden door ons extra begeleid en de directie en de IB-er bezoeken regelmatig de leerkrachten in de groep om te kijken of het schoolbeleid wordt uitgevoerd en om te kijken wat leerkrachten kunnen doen om de kwaliteit van hun lesgeven te verbeteren. Ook kijken collega’s minstens twee keer per jaar bij elkaar in de groepen, de collegiale consultatie