SchOOLwiki

zoekopdracht

Schrijven

Om een methodisch handschrift te ontwikkelen maken we in de groepen 3  t/m 8 gebruik van de methode “Zwart Op Wit” van uitgeverij Zwijsen.  De kinderen leren met deze methode vanaf groep 3 het schuine schrift.

Eenmalig krijgen de leerlingen in groep 3 een vulpen. Wanneer zij hier zorgvuldig mee omgaan is deze vulpen te gebruiken tot en met groep 8. Mocht de vulpen zoekraken of moedwillig stuk gemaakt worden dan nemen de leerlingen een vulpen van thuis mee of zij kunnen een vulpen op school kopen. Vullingen krijgen de leerlingen van de school. (geen Parker en/of Lamy  vullingen).

Vanaf schooljaar 2016-2017 zal “Zwart Op Wit” vanaf groep 2 gefaseerd worden vervangen door de methode “Pennenstreken”. Eveneens van uitgeverij Zwijsen.