SchOOLwiki

zoekopdracht

Sociaal emotionele ontwikkeling

Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling dragen we op De Albatros bij door:

  • een dagelijkse positieve omgang met de kinderen;
  • het consequent hanteren van regels en afspraken;
  • het bieden van structuur en veiligheid;
  • het structureel voeren van gesprekken met ouders en kinderen;
  • het gebruik maken van een methode voor sociaal/emotionele ontwikkeling;
  • de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen volgen middels de “Sociale Competentie Observatie Lijst” (SCOL).