SchOOLwiki

zoekopdracht

Sociaal Emotionele Vorming

Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling van het kind als mens dragen we op De Albatros bij door:

  • Een dagelijkse positieve omgang met de kinderen;
  • Het consequent hanteren van regels en afspraken;
  • Het systematisch volgen van de leerlingen middels de SCOL; (een observatie lijst)
  • Het bieden van structuur en veiligheid;
  • Het structureel voeren van gesprekken met ouders over hun kind.

We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen.
Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde, zeker op De Albatros. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe bij.
Deze punten worden regelmatig met de kinderen besproken en komen ook aan de orde in de methode sociaal emotionele vorming. (kinderen en hun sociale talenten)
Op dit moment zij we ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor Sociaal Emotionele Vorming. Begin schooljaar 2016/2017 zullen we op de nieuwe methode overstappen.