SchOOLwiki

zoekopdracht

Strategie en prioriteitstelling

De komende periode gaat De Albatros zich (nog meer) richten op:

 • Opbrengstgericht werken
 • Het voeren van een goed klassenmanagement
 • Het werken op drie instructie niveaus (Spelling, Lezen, Begrijpend lezen en Rekenen)
 • Het maken van groepsplannen en groepsoverzichten(Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen) en het evalueren van deze plannen
 • Het schrijven van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen vanaf groep 5 met een leerachterstand van tien maanden of meer waarbij de ontwikkeling stagneert
 • Leerlingen en ouders mede verantwoordelijk maken voor het onderwijs leerproces (middels leerling- /ouder-/ leerkracht gesprekken twee keer per jaar, één keer per jaar een les bijwonen in de groep van uw zoon/dochter, feedbackgesprekken met leerlingen, beoordelen van eigen werk door leerlingen, werken met data door leerkrachten en leerlingen, leerling portfolio’s waarin de doelen voor een bepaalde periode beschreven staan, enz.)
 • Structureel aan het werk met meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • Het beschrijven en vormgeven van passend onderwijs voor de Albatros
 • Het realiseren van een doorgaande lijn van 2 ½ t/m 13 jaar
 • Ontwikkelen van een professionele cultuur
 • Scholen in verbinding, waar er activiteiten buiten schooltijd worden aangeboden op gebied
 • van bewegen, cultuur, creativiteit. (U wordt daar separaat over geïnformeerd)
 • Scholing zowel in teamverband als individueel. Groepsbezoeken en collegiale consultaties zullen wederom plaatsvinden