SchOOLwiki

zoekopdracht

Studievaardigheden

Met het leren van studievaardigheden wordt al begonnen op de basisschool. Daar wordt begonnen met het leren lezen van teksten, schema’s, tabellen, grafieken en kaarten. Ook leren de leerlingen het hanteren van informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek. Studievaardigheden zijn een onderdeel van de in Nederland gebruikte cito eindtoets basisonderwijs, waarmee getoetst wordt wat de leerlingen er nog van weten. Omdat deze CITO-toets belangrijk is voor de toegang tot het voortgezet onderwijs gebruiken wij op De Albatros vanaf groep 6 de methode Blits!
Met deze methode leren de kinderen op een gedegen manier om te gaan met verschillende soorten informatiebronnen.