SchOOLwiki

zoekopdracht

Taal en rekenonderwijs

We hebben vanaf 2009 drie jaar deelgenomen aan de taalpilot, waardoor de opbrengsten betreffende taal kwalitatief verhoogd zijn en de inzichten verbeterd.  Daarnaast voerden we de 1 zorgroute in en gingen instructie geven op 3 niveaus waardoor wij de resultaten betreffende deze vakken zagen verbeteren. Niet alleen de deelname aan de taalpilot maar ook door deelname aan het onderzoek “taal interventies met kinderen” spelen wij steeds beter in op de leerbehoeften van onze leerlingen. In het kader van de leergang onderwijskundig leiderschap heeft de school zich middels actie onderzoek verdiept in het verbeteren van het spellingonderwijs. De resultaten op het gebied van spellingonderwijs vertonen een stijgende lijn. De aandacht van de school gaat vooral uit naar opbrengsten en het verhogen van resultaten op het gebied van taal, lezen en rekenen. Ook hebben wij onze taal- en rekenmethoden onlangs vernieuwd. Het schooljaar 2011-2012 deden wij mee met het actie onderzoek “taal ontwikkelen met kinderen”. Wij werden begeleid door het APS en gingen op zoek naar interventies op taal/leesgebied die er toe doen. Daarnaast is er één collega opgeleid tot taalspecialist.

 

Wij blijven natuurlijk naast alle aandacht voor het taal-,reken -, en leesonderwijs zorgen voor een breed en evenwichtig onderwijsaanbod. In het kader hiervan namen we de afgelopen jaren deel aan de Pilot techniek. Wij leerden ons reken- en taalonderwijs te integreren in het vak techniek.