SchOOLwiki

zoekopdracht

Taal

In groep 1 en 2 maken we gebruik van de methode Schatkist en Onderbouwd.
In groep 3 maken we gebruik van de nieuwe methode Veilig Leren Lezen.
Wij werken op De Albatros  in de groepen 4 t/m 8 met de methode Taal actief. Taal actief is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan alle kerndoelen/referentie niveaus met betrekking tot de Nederlandse taal. De kerndoelen Nederlands bevatten mondeling taalonderwijs, schriftelijk taalonderwijs, woordenschat  en taalbeschouwing.
Ook voor spelling en werkwoordspelling maken we gebruik van de methode Taal actief spelling voor de groepen 4 t/m 8. Differentiatie vormt een vast onderdeel van de lessen van Spelling. Alle leerlingen kunnen op de computer hun eigen verdieping en herhaling vinden op de Taal Actief applicatie.