SchOOLwiki

zoekopdracht

Technisch lezen

De leerlingen uit groep 1 en 2 maken gebruik van de nieuwe methode Schatkist taal/lezen.

De nieuwe Schatkist biedt een schat aan ideeën en speelse elementen die perfect passen bij het kleuteronderwijs. Met behulp van de methode Schatkist besteden we aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Schatkist werkt met ankers (thema’s) die geplaatst zijn binnen de seizoenen. De ankers kunnen daardoor gekoppeld worden aan voor kinderen herkenbare gebeurtenissen, bijvoorbeeld de seizoenen en de feestdagen. In elk anker komen de ontwikkelingsdoelen op het gebied van taal, lezen en rekenen aan bod. Deze methode is van de uitgeverij Zwijsen en voldoet aan de kerndoelen. We proberen de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het taal/leesonderwijs dat gegeven wordt in groep 3. Naast de methode schatkist werken we ook nog met het protocol Dyslexie.

De leerlingen uit groep 3 maken gebruik van de nieuwste methode Veilig Leren Lezen.

Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Zwijsen. Ook deze methode voldoet aan de kerndoelen.

Voor het voortgezet technisch lezen maken we in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode Estafette Nieuw. Deze methode is uitgegeven door Zwijsen. Ook deze methode voldoet aan de kerndoelen. Estafette Nieuw is gebaseerd op het beste van de tweede maanversie van Veilig leren lezen. Daardoor sluit Estafette Nieuw als enige leesmethode naadloos aan op Veilig leren lezen. Net zoals Veilig leren lezen werkt Estafette Nieuw met drie aanpakken. De aanpakken differentiëren in instructie, begeleiding, herhaling en leestijd. Er is een heldere aanpak voor: risicolezers, methodevolgers en snelle lezers. De aanpakken hebben wel een andere naam. De Sterlijn voor risicolezers heet in Estafette Nieuw Aanpak I. De Maanlijn voor methodevolgers heet Aanpak II en de Zonlijn voor snelle lezers Aanpak III. Op deze manier ontstaat een doorgaande leerlijn voor technisch lezen tot en met groep 8.

Van groep 1 tot en met 8 sluiten de Zwijsen-methoden naadloos op elkaar aan en groeien kinderen van Schatkist (groep 1 – 2) eenvoudig door naar Veilig leren lezen (groep 3) en Estafette Nieuw (groep 4 tot en met 8). De methode leert kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Natuurlijk moet de woordherkenning daarvoor direct en foutloos verlopen. Maar voor een goede leestechniek is oefenen op zins- en tekstniveau ook essentieel. Estafette Nieuw oefent deelvaardigheden eerst geïsoleerd in de werkboeken en integreert ze daarna in het complexere geheel: de leesboeken. Een belangrijk didactisch uitgangspunt is het fasen model bij de leesverwerving. Volgens dit model leren kinderen eerst correct lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen. Het gebruik van het fasen model is duidelijk herkenbaar. Specifieke leesmoeilijkheden worden eerst apart geoefend. Eerst goed, dan vlot, is het devies. Vervolgens krijgen leerlingen teksten. En kinderen die dat nodig hebben, krijgen gerichte instructie en feedback.

Daarnaast vindt er één keer in de week tutor lezen en één keer in de week duo lezen plaats.

In de groepen 5 t/m 8 wordt tweemaal per week gelezen in duo’s van gelijk leesniveau.

Iedere leerling uit groep 3 en 4 leest één keer per week onder begeleiding van een leerling uit groep 7 en/of 8.(tutorlezen)

Leerlingen die moeite hebben met lezen en eind groep 3 een CITO niveau 4 of 5 hebben worden vanaf groep 4 ingedeeld bij lezen gaat voor en vanaf groep 5 in lezen gaat door. Zij krijgen twee keer per week een half uur extra lees instructie/hulp. Soms gaan leerlingen van groep 6,7 en 8 die moeite blijven houden met lezen naar de leesgroep op de Watergeus.