SchOOLwiki

zoekopdracht

Toetsen

De leerlingen op De Albatros worden structureel en systematisch gevolgd doormiddel van  observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO LOVS (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem). De CITO toetsen worden na de afname geanalyseerd. De resultaten geven ons niet alleen inzicht in de ontwikkeling van iedere leerling; wij krijgen daarmee tevens informatie over het niveau van de leerlingen per groep en het niveau van de hele school. Aan de hand van deze analyse vinden er groepsbesprekingen en leerlingen besprekingen plaats. Daar waar nodig worden handelingsplannen-ontwikkelingsperspectieven geschreven.

De toetsen die wij gebruiken
De leerlingen van De Albatros worden van groep 1 tot en met groep 8 nauwkeurig gevolgd. Hiervoor gebruiken we op De Albatros de volgende methode- onafhankelijke toetsen:

 • Snel- spraak- taal toets voor groep 1 (zes weken nadat zij voor het eerst op school kwamen)
 • Taal voor kleuters voor groep 1 en 2
 • Tak Klankonderscheiding/articulatie voor groep 1 en groep 2
 • Januari screening voor groep 2
 • BOSOS (bij twijfel overgang groep 2/3)
 • Herfst-, winter-, lente en eindsignalering (lezen) voor groep 3
 • SCOL(sociaal emotionele vorming) voor groep 1 t/m 8
 • CITO rekenen en wiskunde voor de groepen 1 t/m 8
 • CITO woordenschattoets voor groep 1 /m 8
 • AVI(lezen) voor de groepen 3 t/m 8
 • DMT (lezen) voor de groepen 3 t/m 8
 • CITO spelling voor de groepen 3 t/m 8
 • CITO werkwoordspelling voor de groepen 7 en 8
 • CITO begrijpend lezen voor groep 3 t/m 8
 • PI- dictee(voor de uitvallers)
 • CITO entreetoets voor de groepen 6 en 7
 • CITO eindtoets groep 8.

Naast de methode-onafhankelijke toetsen maken de leerlingen in ieder schooljaar ook methode-gebonden toetsen.