SchOOLwiki

zoekopdracht

Uitschrijven leerling(en)

Bij het tussentijds verlaten van De Albatros zorgen wij ervoor dat de school waar de leerling naar toe gaat zo spoedig mogelijk een onderwijskundig rapport van ons ontvangt met zo nodig aanvullende informatie over de desbetreffende leerling, waaronder resultaten uit het leerlingvolgsysteem. Indien nodig neemt de groepsleerkracht contact op met de nieuwe school.