SchOOLwiki

zoekopdracht

Uitstroom voortgezet onderwijs

 

Sinds het schooljaar 2009-2010 worden de resultaten van al onze CITO toetsen verwerkt in het LOVS. Twee keer per jaar leveren we de opbrengsten van de CITO toetsen aan bij ons bestuur. Deze opbrengsten worden besproken tijdens het directie overleg. De opbrengsten moeten op z’n minst voldoen aan de inspectie norm. De onderwijsmonitor brengt duidelijk in beeld hoe de resultaten van het openbaar onderwijs zijn en dit schept duidelijkheid over de bestuur brede aandachtspunten. Dit biedt kansen tot samenwerking met andere scholen binnen onze stichting. We kunnen van elkaar leren en samen komen tot verbetering van de resultaten.

CITO tussentoetsen en CITO eindtoets afgelopen vier jaar en een blik op het volgend jaar

Vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn de tussentoetsen op De Albatros over het algemeen op of boven het niveau dat de inspectie van ons verwacht. De CITO eindtoets was afgelopen jaar net onder het landelijk gemiddelde. De uitslagen van de eindtoets vindt u in onderstaande tabel.

 

jaar Gemiddelde Albatros Landelijk gemiddelde/interval score
2008-2009 531.4 528.7-535
2009-2010 534.9 533.6-537
2010-2011 534.2 530.8-536.6
2011-2012 535.6 531-536
2012-2013 536.4 533.6-539.3
2013-2014 534.0 531.2-536.8
2014-2015 534,0 530,4-534,4
2015-2016

 

Uitstroom Voortgezet onderwijs afgelopen twee schooljaren

uitstroom

Aantal

Leerlingen 2010-2011

Aantal

Leerlingen 2011-2102

Aantal leerlingen 2012-2013

Aantal leerlingen

2013-2014

Aantal leerlingen 2014-2015
Totaal aantal leerlingen 14 15 19 22 33
Gymnasium 1 1 1 2
VWO 1 2 1 2
HAVO/VWO 2 1 2 3
HAVO 3 3 7 3 6
TL/HAVO 1 4 4
TL 4 4 4 5 6
Kader/TL 1
Kader 1 3 2 5 4
Basis / Kader 1 1 1
Basis 5
LWOO 4 1
Praktijkonderwijs 1

Wij verwachten dat wij ook het komende schooljaar weer voldoende resultaten zullen behalen wat de tussentoetsen en de eindtoets betreft.