SchOOLwiki

zoekopdracht

Vervanging en/of compensatie

Het is niet meer zo dat een leerkracht verplicht vijf dagen per week moet werken.

Een aantal leerkrachten heeft recht op compensatie uren en/of BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen). We hebben de compensatie en BAPO uren bij ons op school voor u en uw kinderen zo gunstig mogelijk ingeroosterd.

Bij afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden, proberen wij zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden. Er is echter niet altijd op korte termijn een invaller beschikbaar.

Soms zal er geen andere oplossing zijn dan de leerlingen over andere groepen te verdelen of ze in noodgevallen naar huis te sturen. Wij beseffen dat dit niet bijdraagt aan de rust en regelmaat binnen de school en u zult begrijpen dat we dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen, maar soms breekt nood wet.