SchOOLwiki

zoekopdracht

Visie

School maken we samen. (leerkrachten, leerlingen en ouders)

We vormen samen een deskundig team, dat beschikt over een open houding, een luisterend oor en inlevingsvermogen. We gaan voor goede resultaten,  kwaliteit, het bieden van duidelijke structuren, rust, respect, betrokkenheid en veiligheid.

Wat betreft leren, onderwijs en opvoeding betekent dit dat:

 • Wij dat uit een kind proberen te halen wat er in zit;
 • Wij leerlingen en ouders mede verantwoordelijk maken voor de leerprestaties;
 • Wij uit gaan van educatief partnerschap;
 • Wij zorgen dat we op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en die waar mogelijk ook toepassen;
 • Wij de ontwikkelingen van individuele leerlingen, groepen en de hele school middels het LOVS nauwkeurig moeten volgen en onze groepsplannen en groepsoverzichten hierbij moeten aansluiten;
 • Wij werken met data muren en portfolio’s;
 • Wij indien nodig herstelplannen moeten schrijven voor die vakken waarbij dit nodig is;
 • Wij ontwikkelingsperspectieven met individuele doelen moeten schrijven voor die leerlingen bij wie dit nodig is;
 • Wij zoals afgesproken, leerlingen laten reflecteren op eigen werk;
 • Wij in overleg met leerlingen vier keer per jaar leerdoelen op papier zetten en deze evalueren en bijstellen;
 • We regelmatig feedbackgesprekken voeren met leerlingen;
 • wij ons onderwijs aan moeten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen met inachtneming van het unieke karakter van elk kind;
 • het onderwijsleerproces op onze school zo ingericht wordt dat de kinderen doorgaans binnen acht jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;
 • wij het belangrijk vinden dat het kind plezier heeft in het leren op onze school. Daarom scheppen wij situaties die tot leren uitnodigen en wij aandacht hebben voor een geleidelijke voortgang van de leerprocessen van ieder kind;
 • wij kinderen leren om op een respectvolle manier om te gaan met een ieder
 • ons uitgangspunt is, dat de leerkrachten zich moeten kunnen verplaatsen in de leefwereld van de kinderen. De leerkrachten moeten inspelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen;
 • het basisonderwijs een goed vervolg is op de peuterspeelzaal en een goede voorloper op het voortgezet onderwijs;
 • onze school het kind verschillende vormen van leren aanbiedt zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.