SchOOLwiki

zoekopdracht

Voorbereidend rekenen

Bij rekenen komen een aantal begrippen naar voren die een kind moet kennen. Denk hierbij aan:

  • voorste-achterste-middelste (vooraan-achteraan)
  • eerste-laatste
  • links-rechts (linksboven-rechtsachter)
  • meer-minder-evenveel
  • (te)veel-(te)weinig

Veel kinderen kunnen al op jonge leeftijd tot 10 tellen. Maar vaak weten ze niet precies welke hoeveelheid bijvoorbeeld 4 is en welk getal er voor- of na komt. Aan dit getalbegrip en de telrij wordt bij de kleuters gewerkt. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 6 hebben deelgenomen aan de cursus “Met sprongen vooruit” dat zich met name richt op alle mogelijke oefenvormen om te komen tot getalbegrip en inzicht in getallen.