Verlof en absentie

Wanneer heeft u recht op verlofdagen, buiten de reguliere vrije dagen van uw kind. In onderstaand stroomschema vindt u of u recht heeft op een extra vrije dag.

Raadpleeg eerst dit schema alvorens een vrije dag aan te vragen.

Klik op de afbeelding om de tekst scherper te krijgen.