Organisatie en inhoud van het onderwijs

donderdag 8 oktober

We werken op onze school met moderne programma’s en methoden. Ook de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd. Het leerstofaanbod op onze school bereidt de leerlingen goed voor en is dekkend voor de kerndoelen. Het leerstofaanbod vertoond een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. De ideeën

Lees verder

Studievaardigheden

donderdag 8 oktober

Met het leren van studievaardigheden wordt al begonnen op de basisschool. Daar wordt begonnen met het leren lezen van teksten, schema’s, tabellen, grafieken en kaarten. Ook leren de leerlingen het hanteren van informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek. Studievaardigheden zijn een onderdeel van de in Nederland gebruikte cito eindtoets basisonderwijs, waarmee getoetst

Lees verder

Bewegingsonderwijs

donderdag 8 oktober

De leerlingen van groep 1 tot en met 8  krijgen op dinsdagochtend, donderdag  en/of vrijdagochtend bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Bewegen.  Tijdens het gymmen, dragen de leerlingen eenvoudige sportkleding. Hetzij met of zonder gymschoenen. (geen zwarte zolen i.v.m. streepvorming op de vloer) Na afloop van elke gymles is douchen

Lees verder

Kunstzinnige vorming

donderdag 8 oktober

Dit omvat o.a. de vakken: handvaardigheid, muziek, drama en tekenen. Onze doelen hierbij zijn o.a.: Kinderen in aanraking laten komen met verschillende vormen van cultuur/kunst; Zorgen dat ingeroosterde tijd ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het betreffende vak; We voldoen aan de kerndoelen; Het creacircuit optimaliseren. Voor het vak handvaardigheid hebben we een aantal jaar geleden

Lees verder

Sociaal Emotionele Vorming

donderdag 8 oktober

Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling van het kind als mens dragen we op De Albatros bij door: Een dagelijkse positieve omgang met de kinderen; Het consequent hanteren van regels en afspraken; Het

Lees verder

Verkeer

donderdag 8 oktober

De Albatros heeft het officiële verkeersveiligheidslabel. Regelmatig worden wij gecontroleerd en tot nu toe zijn wij nog steeds labelwaardig. We hebben we de herkeuringen met goed gevolg doorlopen. Wij maken wat de verkeerslessen betreft gebruik van de methode: “Let’s go!” Deze methode sluit aan op het Verkeers-veiligheidslabel. Let’s go! is de nieuwe  verkeersmethode voor groep 1 t/m

Lees verder

Natuur en Techniek

donderdag 8 oktober

Voor ons natuur- en techniekonderwijs gebruiken we  in de groepen 5 tot en met 8 de methode “In Vogelvlucht.”  Deze methode combineert natuur, techniek, milieu en gezond & redzaam gedrag in één methode. Met In Vogelvlucht zoeken kinderen antwoorden op vragen die hen bezighouden. Daarbij zijn ze niet alleen actief bezig met kennis verwerven, ze

Lees verder

Aardrijkskunde

donderdag 8 oktober

Wat betreft aardrijkskunde gebruiken we de methode “De Blauwe Planeet.” Deze methode voldoet aan de kerndoelen/referentiedoelen.  De Blauwe Planeet is een moderne aardrijkskunde methode met een doorgaande lijn. De methode is opgebouwd rond de thema’s: aarde, wonen, werken en verbindingen. Elk jaar worden deze thema’s uitgediept aan de hand van verrassende vragen. En is de

Lees verder