Openbaar onderwijs en De Albatros

maandag 28 september

De openbare identiteit van onze school geven wij onder andere gestalte door –     bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. –     toegankelijk te zijn voor

Lees verder

De schoollocatie

maandag 28 september

Onze school is een openbare basisschool in de wijk Kogge in de gemeente Lelystad. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot rond de twaalf jaar zijn welkom op onze school, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. De Kogge is een wat oudere wijk met voorheen alleen huurwoningen die de laatste jaren te

Lees verder