Aanmelden

vrijdag 8 januari

Wanneer u weet dat uw kind naar De Albatros zal gaan, is het verstandig dit zo vroeg mogelijk aan te geven. Wij kunnen dan op tijd rekening houden met  de  eventuele groepssamenstelling. Gelukkig heeft Lelystad niet net als sommige andere steden een wachtlijst in het basisonderwijs, maar een groep kan wel zijn maximale grootte bereiken.

Lees verder

Voorbereidend rekenen

maandag 26 oktober

Bij rekenen komen een aantal begrippen naar voren die een kind moet kennen. Denk hierbij aan: voorste-achterste-middelste (vooraan-achteraan) eerste-laatste links-rechts (linksboven-rechtsachter) meer-minder-evenveel (te)veel-(te)weinig Veel kinderen kunnen al op jonge leeftijd tot 10 tellen. Maar vaak weten ze niet precies welke hoeveelheid bijvoorbeeld 4 is en welk getal er voor- of na komt. Aan dit getalbegrip

Lees verder

Voorbereidend schrijven

maandag 26 oktober

Het schrijfproces begint met motoriekoefeningen bij de kleuters; teken- en schrijfpatronen en werken met materialen voor de fijne motoriek (bijv. kralenplanken), en bouwt dan voort d.m.v. het naschrijven van letters. We gebruiken ook bewust driekantige potloden om de juiste pen greep aan te leren.

Voorbereidend lezen

maandag 26 oktober

Bij de oudste kleuters leren we de kinderen al de koppeling te maken tussen het teken (de letter) en de klank. Om ons leesonderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven doen wij een beredeneerd aanbod in de groep 1/2 en is er een doorgaande leerlijn tussen de groepen 1/2 en 3. Hierbij werken we met

Lees verder

Het werken in groep 1 en 2

maandag 26 oktober

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt en gespeeld in hoeken, aan tafels aan tafels, in de hal en op het plein. Jongste kleuters zitten in groep 1 en oudste kleuters zitten op de Albatros in groep 2. Omdat kinderen op school komen als ze vier jaar worden, is er het hele jaar een

Lees verder

Overgang naar het voortgezet onderwijs (VO)

maandag 26 oktober

Na meestal acht jaar basisschool, gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht van groep 8 tijdens de informatie avond informatie over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aan de ouders. Eind oktober/begin november krijgen de ouders de gelegenheid om zich te oriënteren tijdens

Lees verder

Besluitvorming doubleren groep 3 t/m 8

maandag 26 oktober

Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in overleg met ouders/verzorgers, groepsleerkracht, team en directie wordt genomen. De school is hierin eindverantwoordelijke. Argumenten die de school aanleiding geven doubleren te overwegen: voor groep 3: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 5 maanden of meer op de onderdelen spelling en

Lees verder

Vervroegde doorstroming naar groep 3

maandag 26 oktober

Voor kinderen die in oktober, november en december geboren zijn (de zogenaamde “najaar kinderen”) is er de mogelijkheid om korter dan twee jaar in groep 1/2 te verblijven wanneer hun ontwikkeling dat aangeeft. Bij zeer hoge uitzondering kan dit ook gelden voor leerlingen die na december geboren zijn. We laten de keuze voor verkorting of

Lees verder