Scholing

maandag 26 oktober

Om een school goed te ontwikkelen is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan teamscholing en begeleiding van teamleden. Wij hechten grote waarde aan een goede doorgaande onderwijslijn binnen de school. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat groepsleerkrachten met elkaar en van elkaar leren en met elkaar bepalen hoe ze aan

Lees verder

Vervanging en/of compensatie

maandag 26 oktober

Het is niet meer zo dat een leerkracht verplicht vijf dagen per week moet werken. Een aantal leerkrachten heeft recht op compensatie uren en/of BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen). We hebben de compensatie en BAPO uren bij ons op school voor u en uw kinderen zo gunstig mogelijk ingeroosterd. Bij afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden,

Lees verder

Strategie en prioriteitstelling

maandag 28 september

De komende periode gaat De Albatros zich (nog meer) richten op: Opbrengstgericht werken Het voeren van een goed klassenmanagement Het werken op drie instructie niveaus (Spelling, Lezen, Begrijpend lezen en Rekenen) Het maken van groepsplannen en groepsoverzichten(Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen) en het evalueren van deze plannen Het schrijven van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen vanaf groep

Lees verder

Periodiek kwaliteitsonderzoek

dinsdag 17 maart

De inspectie van het onderwijs heeft de afgelopen jaren haar wijze van toezicht houden sterk veranderd. Er wordt nu gewerkt met zogenaamd “proportioneel toezicht”. Dit houdt in dat het niveau van toezicht afhankelijk is van het aantal risicosignalen dat inspectie ontvangt. Deze risicosignalen kunnen vanuit verschillende bronnen komen. In september 2011 bracht de inspectie voor

Lees verder

De leerkracht in de groepen

dinsdag 17 maart

De mensen die op school werken zijn nog veel belangrijker dan de methoden en de materialen. Zij moeten er immers voor zorgen dat al die mooie boeken en speelmaterialen en leermaterialen ook goed gebruikt worden. De teamleden werken en overleggen veel samen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Jaarlijks wordt er veel geld en

Lees verder

Het team

dinsdag 13 januari

De onderstaande link laat u kennismaken met de teamleden van De Albatros. https://www.albatroslelystad.nl/het-team/