Belangrijke documenten

Onze schoolgids en het schoolplan vindt u al op onze website. Er is echter ook een aantal andere documenten die wij met u moeten, of willen delen. Het betreft hier onder andere het privacy-reglement, de klachtenregeling en het jaarverslag van de stichting waar De Albatros onder valt.